Photo by Mika Minetti


This is a bit about me...

Suomeksi / Deutsch
...as a storyteller that uses sounds and movement:

I started working with music theatre rather early. I have used my brother as a props in my pieces when I wasn't much older than three. Already then it was quite natural for me to express myself in the many fields of music theatre and this feature has been important part of my professional personality also. I communicate with different kinds of people and create with my music and performative ideas new collaborations. In these little moments the performers and viewers find new levels and intensities of communications. My experiments of colliding different worlds don't end where the contemporary music ends (if there even is such a place). I have a degree in Mathematics and also studies in musicology, aesthetics and literature as well as in composition, so the roots of my ideas tend to get really deep. I don't mind at all using the material of other composers, especially enjoying Baroque music and the music of second Viennese school, but sometimes the composer isn't needed at all. The composer is just a person who decides some of the rules, but the actual plays is played by the other people.

...as composer of experimental music theatre:

Miika Hyytiäinen's music has been performed in most of the festivals and other important positions in Finland and Germany. It has also been heard in all Nordic countries, France, Japan, The Netherlands and England.
The versatile use of human voice and intimacy of the sound is typical for his music that combines different kinds of art forms, such as instrumental theatre, performance and theatre. Hyytiäinen graduated from Universität der Künste Berlin, where he studied composition and experimental music theatre with Daniel Ott. In 2014 he won with his piece ”You Are Here” the ”Opera and the Media of the Future” competition organized by Glyndebourne Opera House and the University of Sussex. The same year his (3D) opera "Aikainen" was performed in Berlin and at the Grimeborn Festival in London.
His chamber opera “Figure de la Terre” was premiered in April 2013 at Sophiensæle Berlin. His experimental music theatre piece ”Pierrot Lunaire und drei Schattenträume” has been performed in two seasons in Finland with positive reviews and was also part of Tokyo Wonder Site Experimental Festival vol 8 in 2013. His opera “Omnivore” for mobile phones had its international premiere in June 2012 in collaboration with Finnish National Opera. Hyytiäinen has also numerous chamber music pieces. One of the most notable works is “Makabere Geschichten” that is at the moment repertoire of four trios in three countries. For 2016 he was chosen to Darmstadt Summer Academy for workshop “Music in the Expanded Field”. Since 2014 Hyytiäinen is working in Sibelius-Academy on Artistic PhD about collaboration of composers and singers. He works in International Biennale Platform of Munich as a composer.


Here you have the CV [pdf]...tarinankertojana, joka käyttää ääntä ja liikettä:

Ensimmäiset kokeiluni musiikkiteatterin piirissä tapahtuivat jo hyvin varhain. Veljeni on joutunut toimimaan rekvisiittana teoksissa, joita tehdessäni en ole ollut kolmea vanhempi. Jo tuolloin minulle oli hyvin luonnollista ilmaista itseäni monilla eri aloilla, jotka musiikkiteatteriin liittyvät ja juuri tuo ilmiö kuvaa myös minun ammatillista minääni. Kommunikoin monenlaisten ihmisten kanssa ja luon musiikin ja performanssin avulla ideoita uusille yhdistelmille. Näissä pienissä hetkissä esiintyjät ja katsojat löytävät uusia tasoja ja kommunikaation ilmentymiä. Kokeiluni eri maailmojen yhteentörmäyttämisessä eivät lopu siihen, mihin nykymusiikki päättyy (jos sellaista pistettä edes voidaan löytää). Suorittamani tutkinto matemtiikassa sekä opinnot musiikkitieteessä, estetiikassa sekä kirjallisuustieteessä luovat syvälle ja laajalle ulottuvat juuret ideoilleni. En epäröi käyttää toisten säveltäjien teoksia omana materiaalinani, erityisesti saksieni alle ovat joutuneet barokkimusiikki sekä toisen wieniläisen koulukunnan teokset. Toisaalta välillä säveltäjää häviää kokonaan. Säveltäjän tehtäväksi jää vain asettaa säännöt, mutta itse pelin pelaavat aivan toiset henkilöt.

...ohjelmakirjassa musiikkiteatterin säveltäjänä:

Miika Hyytiäisen musiikkia on esitetty useimmilla tärkeimmillä festivaaleilla ja tapahtumissa Suomessa sekä Saksassa. Lisäksi sitä on kuultu kaikissa Pohjoismaissa, Ranskassa, Japanissa, Hollannissa sekä Englannissa.
Ihmisäänen monipuolinen käyttö sekä intiimiys ovat tyypillisiä hänen musiikilleen, joka yhdistää erilaisia taidemuotoja kuten instrumentaaliteatteria, performanssitaidetta ja teatteria. Hyytiäinen valmistui erinomaisen arvosanoin Berliiniin Universität der Künstessä opettajanaan Daniel Ott ja painotuksenaan kokeellinen musiikkiteatteri. Hän voitti teoksella ”You Are Here” Glyndebournen oopperatalon ja Sussexin yliopiston järjestämän ”Opera and the Media of the Future” -kilpailun 2014. Samana vuonna hänen oopperaansa Aikainen esitettiin Berliinissä ja Lontoon Grimeborn festivaalilla. Kamariooppera ”la Figure de la Terre” puolestaan sai kantaesityksensä 2013 Sophiensaelessa Berliinissä. Hyytiäisen kokeellista musiikkiteatteria edustava teos ”Pierrot lunaire und drei Schattenträume” on saanut jo lukuisia esityksiä Suomessa kiittävin arvioin ja se on osana Tokyo Wonder Site Experimentel Festical vol 8:n ohjelmistoa 2013. Hänen oopperansa ”Omnivore” mobiilipäätelaitteille julkaistiin kesäkuussa 2012 kansainvälisesti yhteistuotantona Suomen Kansallisoopperan kanssa. Lisäksi Hyytiäisellä on mittava kamarimusiikkituotanto, erityisesti mainittakoon Makabere Geschichten kuuluu jo neljän eri trion ohjelmistoon kolmessa eri maassa. Vuonna 2016 hänet valittiin Darmstadtin kesäakatemian workshoppiin ”Music in the Expanded Field”. 2014 lähtien Hyytiäinen on valmistellut taiteellista jatkotutkintoaan Sibelius-Akatemiassa aiheenaan säveltäjän ja laulajan välinen kommunkaatio. Hän työskentelee Münchenin Biennalen ”International Biennale Platformilla” säveltäjänä.


Yksityiskohtainen CV löytyy täältä [pdf]Etwas über mich...


...als ein Erzähler, der Klang und Bewegung nutzt:

Meine Arbeit mit dem Musiktheater begann recht früh: Schon mit drei Jahren nutzte ich meinen Bruder als Requisite in einem "frühen Werk". Bereits damals war es recht normal, dass ich mich mittels der Bereiche des Musiktheaters ausdrückte – was zu einem wichtigen Merkmal meiner beruflichen Personalität wurde. In diesen kleinen Momenten von Kommunikation finden die Künstler und Zuschauer neue Stufen und Intensitäten der Kommunikation.
Meine Experimente mit dem Kollidieren verschiedener Welten enden nicht dort, wo zeitgenössische Musik endet – wenn es denn einen solchen Ort überhaupt gibt. Mit Abschlüssen sowohl in Mathematik als auch in Musikwissenschaft, Ästhetik und Literaturwissenschaft sowie Komposition sind die Wurzeln meiner Ideen ziemlich tief. Es macht mir nichts aus, das Material anderer Komponisten zu verwenden – speziell aus der Barockzeit und die Musik der Neuen Wiener Schule. Allerdings wird einstweilen gar kein Komponist gebraucht. Der Komponist ist nur jemand, der einige Regeln bestimmt. Die eigentliche Aufführung geschieht dann durch die anderen Mitwirkenden.

...als Komponist von Experimentellem Musiktheater:


Die Musik von Miika Hyytiäinen wurde bereits auf den meisten Festivals sowie anderen bedeutenden Plätzen in Finnland und Deutschland aufgeführt. Seine Stücke wurden ebenfalls in allen nordischen Ländern, Frankreich, Japan, den Niederlanden und England aufgeführt.
Der vielseitige Gebrauch der menschlichen Stimme und die Intimität des Klangs sind typisch für seine Musik. Diese vereint verschiedene Kunstformen wie Instrumentales Theater, Performanz und Theater. Hyytiäinen machte seinen Abschluss an der Universität der Künste in Berlin, wo er Komposition und Experimentelles Musiktheater bei Daniel Ott studierte. 2014 gewann sein Stück ”You Are Here” den ”Opera and the Media of the Future”-Wettbewerb, organisiert vom Glyndebourne Opera House und der University of Sussex; in diesem Jahr wurde auch seine 3D-Oper ”Aikainen” in Berlin und beim Grimeborn Festival in London aufgeführt.
Seine Kammeroper ”La Figure de la Terre" gelangte im Jahr 2013 an den Sophiensælen Berlin zur Uraufführung. Das experimentelle Musiktheaterstück "Pierrot Lunaire und drei Schattenträume" wurde für zwei Spielzeiten in Finnland aufgeführt und erlangte dort ebenso positive Kritiken wie beim "Tokyo Wonder Site Experimental Festival vol 8" 2013. In 2012 hatte seine Oper "Omnivore" für Mobiltelefone ihre internationale Premiere, in Zusammenarbeit mit der finnischen Nationaloper. Hyytiäinen komponierte zudem diverse Kammermusikstücke. Eines der beachtenswertesten ist ”Makabere Geschichten”, derzeit im Repertoire von vier Trios in drei Ländern. Für 2016 wurde er für den Darmstädter Workshop “Music in the Expanded Field” ausgewählt. Seit 2014 ist Hyytiäinen Doktorand an der Sibelius-Akademie in Helsinki und promoviert über die Kollaboration von Komponisten und Sängern. Er arbeitet als Komponist im Rahmen der Internationalen Biennale Plattform in München.


Zum Lebenslauf [pdf]


Follow me on twitter

Subscribe to my newsletter

Thanks for that!